Prakticky skoro po půl roce se mi podařilo přetřídit fotky z projektu BARVY ULICE 2 a umístit je sem na stranky. Pokud by někdo nevěděl o co se jednalo, v kratkosti shrnu podstatu celé akce.

O projektu

Projekt Barvy Ulice - obecně - byl v zásadě mezinárodním výměnným projektem mezi Českem a Polskem. V prvním vydání (jako Kolory Ulicy vol. 1) iniciován z Polské strany, kde kolektiv mladých umělců Spectrum crew hledal partnery pro umělecký projekt se zaměřením na komix a graffiti. Jedinou podmínkou bylo, že druhá skupina musí být ze zahraničí. Čirou náhodou (znáte to :-)) se našla jedna z Českých Budějovic a okolí, která nabídku přijala a do Polska vyjela. Jelikož se všichni během polského projektu natolik sblížili a porozuměli si, zásluhou několika lidí z ČB se podařilo získat grant na pokračování - tentokrát na české straně, tady v Budějovicích.

Cílem prvního projektu bylo poznat nové lidi, jejich způsoby a pracovat jako kolektiv lidí okolo graffiti a komixu. Druhý byl orientován na prohloubení spolupráce a také s cílem ukázat konzervativní českobudějovické veřejnosti, že legální graffiti, či graffiti obecně, nemusí být jenom ničení cizího majetku, ale může být také příjemným zpestřením všedního dne. Město uvolnilo plochy pro realizaci a jak to dopadlo, to můžete posoudit sami... Během necelých 14 dnů bylo pomalováno celkem 6 míst v těsné blízkosti ulice Strakonická. Paralelně s tím pracovala i komixová skupina.

Mapa působení a fotografie


  1. Přečerpávací stanice (A) a (D)
  2. Nadchod u Baumaxu a na zastávce Vltava Střed (B) a (E)
  3. Zastávka MHD Voříškův dvůr (C)
  4. Plechové oplocení letního kina Háječek (mimo mapu)

  5. Komixy a skicy

Poznámky

Jak jsem již naznačil, projekt Barvy Ulice 2 byl realizován díky grantovému programu Mládež Evropské Unie a s podporou Úřadu města České Budějovice (legální plochy), a Mateřské školy v Dlouhé ulici, kde našli účastníci útočistě a prostor pro realizaci.

Během příprav a vlastního malování venku projevila zájem o projekt i Policie ČR a Městská Policie. I přes několikeré vysvětlování podstaty akce, informování, předkládání papíru s kulatým úředním razítkem z magistrátu.... prováděla "nájezdy". Až po urgenci na Magistrátu města došlo ke zlepšení situace. Někteří policisté byli až nad míru chápaví a vstřícní, někteří se naopak chovali velice odměřeně, až místy arogantně. Inu, tak jde život ;-))

PS: Fotografie z tohoto reportu mají za účel dokumentovat výsledky a postup práce na projektu. O tom, jak se které místo zlepšilo si doufám uděláte obrázek sami.

ExhaustedJonez1